Koliko je 850 x 77,1? Pomoću papira i olovke, dobićete da je rezultat 65.535. Vaš kalkulator će takođe vratiti isti rezultat. Ali, ukoliko navedenu kalkulaciju pokušate u Excel 2007 verziji najpoznatijeg programa za rad sa tabelama, Microsoft Excel, kao rezultat dobićete 100.000!?
Ubrzo je otkriveno da će Excel kao rezultat množenja bilo koja dva broja čiji je proizvod 65.535, prikazati 100.000! Da bi stvari bile još gore, ako na navedeni proizvod dodate 1, Excel će kao rezultat prikazati 100.001, umjesto 65.536.
Microsoft je na svom Microsoft Excel Blogu priznao da problem postoji, a ispravka za ovaj bag je trenutno u fazi testiranja.