Ko se žali na Crnu Goru .... preporučujem mu da poseti plaže u Kini! :)